عنوان خبراضافه شدن بخش کارشناسی خودردو ، کارشناسی گیربکس و فنی موتور
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط مدیریت سایت
دوشنبه 26 دي 1401 - 14:57:56

 

اضافه شدن بخش  کارشناسی خودردو ، کارشناسی گیربکس و فنی موتور و کارشناسی قبل از خرید هم به خدمات مجموعه اضافه گردید 
متقاضیان محترم هم  از این پس میتوانند در این حوزه هم با مجموعه در ارتباط باشند 

 
این خبر از طرف وب سایت نمایندگی خودرو صادقی
( http://sadeghi-co.ir/index.php?extend.5 )